۳۱۱- نگاهی به موقعیت وجایگاه حقوق کیفری اقتصادی

(قسمت دوم )      دکتر محمد صالح ولیدی

۳۱۲- نامزدی ( قسمت اول )     عبدالرسول دیانی

۳۱۳- تاثیر اشتباه در قتل ( تحلیل بند الف ماده ۲۰۶ ق.م.ا )

۳۱۴- تروریسم بین المللی و تآثیر ان بر امنیت ملی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر

( قسمت پایانی )     قاسم بشیری

۳۱۵-اشتباه قاضی        سعید توکلی

۳۱۶- تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی  ( قسمت ۳۱)

محمد علی اخوت

۳۱۷- موقعیت حقوقی تبدیل قرار باز داشت موقت اجباری به وثیقه

در اتهام ( ادم ربایی )     حاج علی موگویی

۳۱۸- معضضل دادخواست فاقد امضاء      علی مهاجری

۳۱۹- بررسی ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی ( محرومیتهای اجتماعی )

محمد رضا اسکندی

۳۲۰- تحلیل و بررسی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر (قسمت پایانی )

        احمد موبدی

 

+ نوشته شده در جمعه 25 خرداد1386ساعت 1:8 توسط سيما فرهادی |

۳۰۱- توسعه قضایی       محمد حسین میر صادقی

۳۰۲- مجازات قسم و شهادت دروغ         دکتررضا نوری

۳۰۳- ارزش اثباتی علم و آگاهی در جرایم منافی عفت    داود کرمعلی

۳۰۴- قانون جزایی فرانسه       ترجمه دکتر سید محمد حسینی

۳۰۵- بررسی احکام غیر قابل تعلیق در مقررات موضوعه

              بهزاد ماسوری

۳۰۶- مرز قانونی بین تعدد جرم و تکرار جرم       عزیز طوسی

۳۰۷- تاثیر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی

        هومن اعرابی

۳۰۸- حقوق زنان قبل و بعد از اسلام        قاسم چرخنده

۳۰۹- وکالت و اذن در ادای دین         عبدالله خدا بخشی

۳۱۰- دادسرا در نظام دادرسی کیفری ( قسمت دوم)

          دکتر سام سواد کوهی

+ نوشته شده در جمعه 18 خرداد1386ساعت 20:0 توسط سيما فرهادی |

۲۹۱-مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک     سید محمد زمان دریاباری

۲۹۲- التزام در قانون مدنی مصر      ترجمه : مهدی رشوند

۲۹۳- حقوق ویژه قراردادها       عباس حیاتی

۲۹۴- بررسی اجمالی مهریه «روایی و فقهی و حقوقی »

      فائزه عظیم زاده

۲۹۵- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه

اسلام و بلوغ و رشد      محمد حسن مرعشی

۲۹۶- بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم     آیت الله محمد مومن

۲۹۷- نظارت و ریاست مراجع قضایی بر ضابطین دادگستری

( تطبیقی با حقوق فرانسه )      دکتر سام سواد کوهی

۲۹۸- شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی قسمت ۱۲

       محمد علی اخوت

۲۹۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه حقوقی آن (قسمت اول )

        سعید توکلی

۳۰۰- سرقت مستوجب حد         محمد رضا یزدانیان

+ نوشته شده در دوشنبه 14 خرداد1386ساعت 20:9 توسط سيما فرهادی |

۲۸۱- بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران و

مصر و فرانسه و فقه امامیه              علی عباس حیاتی

۲۸۲-آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق مدنی ایران

مصر و فرانسه              علی عباس حیاتی

۲۸۳- جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تآثیر ملاحظه های

سیاسی و اجتماعی بر آن             فیروز محمودی

 ۲۸۴- دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

         دکتر حمید بهرامی احمدی

۲۸۵- اختیار معتقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران و مصر

فرانسه و فقه اسلامی           علی عباس حیاتی

۲۸۶- اوصاف و ویژگی های حقوق شرعی ترجمه ای از کتاب الفقه

الاسلامی و علم القانون       مهدی رشوندی

۲۸۷- انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران و مصر و

فرانسه              علی عباس حیاتی

۲۸۸-اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

          سعید کیقبادی

۲۸۹- رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

         نادر نیکنامی

۲۹۰- تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر آن در حدود و قصاص

           محمد مقبولی

  

+ نوشته شده در جمعه 4 خرداد1386ساعت 22:11 توسط سيما فرهادی |